03 december 2019

13 december : conferentie ‘Samen werken aan een eerlijke energietransitie’

Aan allen die betrokken zijn bij armoedeproblematiek in Nederland:
De Sociale Alliantie, een netwerkorganisatie van vakbonden, kerken en maatschappelijke organisaties, organiseert de conferentie

Samen werken aan een eerlijke energietransitie

Vrijdag 13 december 2019, 14:00 tot 17:00
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag

Door klimaatverandering en de noodzakelijke energietransitie gaat er veel veranderen. Nu al zijn er 1,2 miljoen mensen in Nederland arm.
Hoe zorgen we ervoor dat deze kwetsbare groep door energiemaatregelen niet nóg armer wordt?
Hoe kunnen we werken aan een gezonde toekomst voor ons allemaal. Waar liggen kansen voor gemeentes om dit in goede banen te leiden? Welke goede ervaringen kennen we al?

Programma 13 december 2019

Dagvoorzitter is Willem Jelle Berg, dagelijks bestuurslid CNV

14:00 Opening Kitty Jong, vice-voorzitter FNV en voorzitter Sociale Alliantie
14:15 Donald Pols, Milieudefensie
14:35 Kirsten Meijer, WECF
15:05 Paulus Jansen, Woonbond

15:25 Pauze

15:40 Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau)
16:10 Michiel Graauss (Wethouder Armoedebeleid in Rotterdam namens ChristenUnie-SGP
16:15 Discussie met sprekers en de zaal
17:00 Sluiting met borrel

Aanmelden via info@socialealliantie.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel graag aanmelden, onder meer i.v.m. catering.

Kijk svp hier voor meer informatie over de Sociale Alliantie

Ook interessant voor u