Deelname CNV aan Debatmanifestatie Pensioenen op 19 november

Om aandacht te vragen voor de positie van gepensioneerden in de huidige pensioendiscussie hebben de samenwerkende ouderenorganisaties (CNV Senioren, FNV Senioren, KBO-Brabant, KBO-PCOB, KNVG, NVOG en De Unie) besloten om op maandag 19 november 2018 een debatmanifestatie te organiseren in de Jaarbeurs in Utrecht, in aanwezigheid van minister Koolmees. U, als lid van het CNV, kunt zich voor deze manifestatie opgeven. We verwachten veel belangstelling, maar er is helaas maar een beperkt aantal plaatsten beschikbaar voor deze manifestatie. Hieronder kunt u lezen hoe u zich aan kunt melden.

Enquête Debatmanifestatie Pensioenen

De belangrijkste vraag bij de debatmanifestatie van 19 november is:

Wat vinden wij belangrijk voor een goed pensioen en wat zijn voor ons de grootste problemen?

In aanloop naar de debatmanifestatie bestaat voor u de mogelijkheid hierover een enquête in te vullen. Wij willen namelijk erg graag uw mening weten. Daarom hebben wij het onafhankelijke, gerenommeerde onderzoeksbureau Motivaction gevraagd om hiernaar een onderzoek te doen in de vorm van een enquête. Via de volgende internetlink https://xs.motivaction.nl/onderzoek/cnv-senioren kunt u mee doen met dit onderzoek. Wij zouden dit zeer op prijs stellen. De enquête moet binnen de periode voor 19 oktober ingevuld worden. Uw antwoorden zijn anoniem en eventuele internetgegevens van u worden na afloop vernietigd. Omdat wij niet al onze leden op deze manier zullen bereiken vragen wij u oud-collega’s hier ook attent op te maken en de internetlink door te geven. De uitkomsten van deze enquête zullen worden gepresenteerd in aanwezigheid van de Minister.

Uitnodiging debatmanifestatie over pensioenen met minister Koolmees

19 november 2018, vanaf 12.30 uur, Jaarbeurs Utrecht

De organisaties van gepensioneerden en ouderen in Nederland nodigen u van harte uit deel te nemen aan de debatmanifestatie met minister Koolmees. Deelname is zonder kosten voor de deelnemer. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Een kort overzicht van het programma vindt u hieronder:

12.30 uur:           ontvangst met koffie, thee en ‘wat erbij’
13.30 uur:           opening door de dagvoorzitter
13.40 uur:           inleiding (punten die we terug willen zien in een aangepast pensioenstelsel)
13.50 uur:           presentatie onderzoeksresultaten over die uitgangspunten
14.00 uur:           inleiding (gevolgen rekenrendement voor de evenwichtigheid, generaties)
14.20 uur:           paneldiscussie met deskundigen/spelers uit de pensioenwereld
15.00 uur:           samenvatting opvattingen organisaties gepensioneerden en ouderen
15.15 uur:           reflectie minister Koolmees
16.00 uur:           napraten bij een hapje en drankje

In een later stadium zal het nader ingevulde programma worden rondgestuurd. Deze uitnodiging is bedoeld als mogelijkheid om u alvast in te schrijven en wat meer zeker te zijn van een plek. Helaas zit er een maximum aan het aantal deelnemers, te weten 450. Van alle uitgenodigde organisaties, los van hun omvang, zijn in ieder geval 15 leden welkom en de overige aanmelders worden ingeschreven op een wachtlijst en per 1 november ingevoegd naar rato van het aantal leden van de organisatie waar zij lid van zijn. Genoeg reden dus om u snel in te schrijven.

Aanmelden

Daarom het verzoek om u zo snel mogelijk aan te melden bij het secretariaat: debatmanifestatie@gepensioneerden.nl onder vermelding van volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en de organisatie waarvan u lid bent. Voor u is dat het CNV. Per post kan ook. Adres: Debatmanifestatie, p/a NVOG, Postbus 2069, 3500 GB Utrecht.

Deelnemende seniorenorganisaties
KNVG en haar lidorganisaties, NVOG en haar lidorganisaties, NOOM en haar lidorganisaties,
KBO-PCOB, de seniorenorganisaties van FNV, CNV en De Unie, de groep Verontruste Ouderen en als gasten de leden van de seniorenorganisaties van de politieke partijen, leden van jongerenorganisaties die in het Pensioenlab vertegenwoordigd zijn,

 

Ook interessant voor u