02 oktober 2019

8 knelpunten bij overgang van thuis naar het verpleeghuis

In de praktijk blijkt de overgang van thuis naar verpleeghuis niet altijd soepel te verlopen. Het rapport ‘Van thuis naar het verpleeghuis: Op weg naar een soepele overgang’ benoemt acht knelpunten en mogelijke oplossingen. Het onderzoek is uitgevoerd door Vilans in opdracht van het ministerie van VWS en werd onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

Klik svp hier voor meer informatie.

Ook interessant voor u