14 september 2016

ANBO: nog veel mis rond keukentafelgesprekken

ANBO: nog veel mis rond keukentafelgesprekken

Een open gesprek met de gemeente over een hulpvraag en daarna een voorziening op maat: dat is het doel van het keukentafelgesprek. Maar de praktijk is weerbarstiger, stelt de ouderenbond ANBO na onderzoek. ‘Vooral aan de open houding van de gemeente schort het nogal eens,’ zegt advocaat Matthijs Vermaat.

ANBO deed onderzoek onder 867 mensen die in 2015 een WMO-aanvraag hebben ingediend. In 67 procent van de gevallen voerden de ondervraagden het gesprek alleen, zonder hulp. Ook 67 procent kreeg geen informatie over het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Bijna de helft van de ondervraagden kreeg geen verslag van het gesprek en bijna 40 procent van de ondervraagden werd niet geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken nadat ze een maatwerkvoorziening hadden aangevraagd.

Kan gewoon niet

‘Dit kan gewoon niet,’ zegt ANBO’s directeur-bestuurder Liane den Haan. ‘Gemeenten mogen dan wel zelf beslissen over de invulling van de Wmo, het moet voor burgers duidelijk zijn wat hun rechtspositie is.’ In een gesprek met ANBO Magazine zegt Matthijs Vermaat, een Amsterdamse advocaat die procedures voert tegen tientallen gemeenten: ‘Dan wordt aan het begin van zo’n gesprek al gezegd dat er weinig hulp beschikbaar is omdat er nu eenmaal moet worden bezuinigd. Dat mag niet. Je zou het zelfs intimidatie kunnen noemen. Een keukentafelgesprek hoort een gesprek op basis van gelijkwaardigheid te zijn.’

Wmo

Volgens Vermaat staat in de Wmo nauwkeurig omschreven wat een keukentafelgesprek inhoudt. ‘De gemeente moet je er bijvoorbeeld op wijzen dat je iemand die je vertrouwt, mag uitnodigen om bij het gesprek te zijn. Ook moet de gemeente van tevoren aangeven wat er aan de orde komt. En de gemeente moet altijd vragen: wat denkt u zelf dat u nodig hebt? Ze mag niet iedereen over één kam scheren.’

Bron: www.wmo-magazine.nl 13-9-2016

CNV-leden kunnen bij hun bond ondersteuning vragen bij de WMO-gesprekken. Een degelijke voorbereiding en een observerend oog en oor maken echt verschil. CNV Vertrouwenspersonen zijn geschoold en ervaren. Lees meer over “Samen om de Keukentafel” op de site van het CNV. Je kunt ook bellen of mailen met CNV Info voor een afspraak met een CNV Vertrouwenspersoon.

Ook interessant voor u