07 november 2018

Bijeenkomst van de werkgroep Twente van de VHV: Spanning tussen Kerk en Vakbeweging

Bij de begrippen kerk en vakbeweging lijkt een zekere spanning aanwezig te zijn. Op de een of andere manier lijken er verschillen van opvatting te zijn. De vakbeweging die met luide stem (veel publiciteit) opkomt voor de rechten van werknemers. De kerk, waarvan ook werkgevers lid zijn, die harmonie uitstraalt. Op donderdag 22 november wordt hierover uitgebreid gesproken tijdens een middag- en avondprogramma met spraakmakende sprekers.

Binding

Veel leden van de vakbond zijn lid van een kerk en omgekeerd. En zowel kerken als de vakbeweging zetten zich in voor de armen, de zwakkeren. Is dat hun raakvlak? Beide komen in het verweer tegen eigenbelang van mensen en doen een beroep op solidariteit. Maar kerk en vakbeweging zien hun aanhang slinken. Steeds minder mensen willen er lid van zijn. Weten we eigenlijk nog wel waarvoor ze staan? Maar ook wat hen bindt? En hoe ziet hun toekomst eruit?

Sprekers

Verschillende sprekers geven hun visie:

  • Agnes Jongerius, voormalig FNV-voorzitter en thans lid van het Europarlement;
  • Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht;
  • Piet Hazenbosch, voormalig bestuursadviseur CNV en historicus;
  • Hub Crijns, directeur van DISK en penningmeester werkgroep “arme kant van Nederland”.Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Twente van de VHV (St. Vrienden van de Historie van de Vakbeweging). Na de pauze is er ruimschoots gelegenheid om met de inleiders van gedachten te wisselen. Gespreksleider is Gerrit Stemerding, lid van de werkgroep Twente van de VHV.Bijeenkomst Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Tot uiterlijk donderdag 15 november a.s. kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar fam-boer@home.nl Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Boer via genoemd mailadres. Oyfo Techniekmuseum is goed bereikbaar per trein. Het is ca. 5 minuten lopen vanaf NS-station Hengelo (O). Neem de uitgang aan de Zuidzijde.
  • Deelname
  • De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 22 november van 16.00 tot 20.00 uur bij Oyfo Techniekmuseum, Industriestraat 9 in Hengelo. De zaal is open vanaf 15.45 uur. Er is een pauze van 17.30 tot 18.00 uur met soep en een broodje (gratis).’