03 april 2017

Themamiddag Seniorenadviesraad 29 maart: bruggen bouwen tussen verleden en toekomst

Hoewel de arbeidsomstandigheden vroeger vele malen slechter waren dan nu, zijn er ook nu zeker nog voldoende relevante maatschappelijke thema’s waar het CNV zich voor inspant. Voor senioren zijn dat thema’s op het gebied van inkomen, zorg en welzijn en wonen, maar ook voor jongeren is het werk van CNV nog hard nodig; CNV Jongeren spant zich bijvoorbeeld in om jeugdwerkloosheid en de overflexibilisering op de arbeidsmarkt tegen te gaan en om kwetsbare jongeren te vertegenwoordigen. Tijdens de jaarlijkse themadag van de Seniorenadviesraad van CNV Vakcentrale op 29 maart ontmoetten de thema’s verleden, heden en toekomst elkaar.

Waarden

De themadag liet zien dat er een rode draad is in de waarden die het CNV uitdraagt en die zo het verleden, heden en de toekomst van het CNV met elkaar verbindt. Waar het CNV vroeger al stond voor rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en het samen met elkaar doen, zoekt het ook nu nog vanuit dat perspectief naar oplossingen.

Samenwerking

Mooi aan deze dag was dat niet alleen de waarden die het CNV toen en nu uitdraagt een rode draad vormen. Ook spraken de jongeren en de senioren naar elkaar uit bruggen te willen bouwen en meer concreet met elkaar te willen samenwerken. CNV jongeren denkt bijvoorbeeld graag met de senioren mee over het pensioenstelsel. Zeker niet door een generatieoorlog te ontketenen. Wel door samen te werken en te kijken waar gedeelde belangen liggen. Zowel de voorzitter van CNV Jongeren, Semih Eski als de senioren spraken dan ook de wens uit om meer met elkaar in gesprek te gaan over de thema’s die bij beide groepen leven, om zo van elkaar te kunnen leren.

Arend van Wijngaarden, vice-voorzitter van het CNV, ging in op het ‘heden’ tijdens de themadag van de Seniorenadviesraad

CNV als beweging

Toekomstdroom voor CNV is een beweging te zijn van mensen die zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving. Inspirerend was te merken dat dit geldt zowel voor jong als oud binnen CNV. Willem Jelle Berg, lid van het dagelijks bestuur van de Vakcentrale, concludeerde dat dat, hoewel het CNV op diverse vlakken kan faciliteren, men moet gaan afwachten. Een betere wereld begint bij jezelf. Zelf actie ondernemen en ideeën opperen om samen dingen te veranderen. Laten we daar met zijn allen naar streven, was het motto.

De presentatie op de themadag van Johan Slok, over het verleden van de vakbond, vindt u hier.

 

 

 

 

 

Ook interessant voor u