25 april 2018

Column Arend van Wijngaarden

Velen van u genieten inmiddels van een welverdiend pensioen. Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat het CNV, samen met FNV en VCP, tot een nieuw pensioenakkoord proberen te komen, met werkgevers en overheid. Helaas is dat overleg vorig jaar november geklapt.

Voor het CNV was het voorgestelde pensioenakkoord veel te mager om te kunnen ondertekenen. Het plan zou miljoenen Nederlanders duperen. Onacceptabel voor het CNV.

Op het moment van schrijven (januari 2019) is nog niet duidelijk welke stappen politiek Den Haag zet om te komen tot een nieuw pensioenakkoord. Wel duidelijk is de inzet van het CNV. Wij strijden voor een fatsoenlijk pensioenstelsel, waar heel Nederland van profiteert. Concreet betekent dit dat het CNV zich sterk maakt voor de volgende punten:

  • Het CNV wil een eerdere indexatie van de pensioenen. Dit betekent dat de pensioenen eerder omhoog moeten gaan.
  • Compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. Voor mensen tussen de 45 en 65 kan het afschaffen van de doorsneesystematiek betekenen dat zij een lager pensioen krijgen. Wij willen dat de overheid mede verantwoordelijk is voor het compenseren van deze groep mensen.
  • Geen snelle stijging van de AOW-leeftijd. In 2010 is met de overheid afgesproken dat de AOW-leeftijd per 2020 op 66 jaar zou liggen, in 2025 op 67 jaar. Dit jaar is de AOW-leeftijd reeds 66 jaar en 4 maanden en in 2021 67 jaar. Dat is voor het CNV veel te snel.
  • Geen 1-op-1 koppeling. Concreet: als de levensverwachting 1 jaar stijgt, moet je 1 jaar langer werken, zo stelde het kabinet voor. Maar als je 1 jaar langer leeft, kan dit worden opgevangen door 6 tot 8 maanden langer te werken.
  • Afschaffen boete voor vervroegd uittreden. Sommige mensen met een zwaar beroep willen eerder stoppen met werken. Dat kan maar werkgevers die daar aan mee werken krijgen nu een fiscale boete van 52%. Het CNV wil dat deze boete volledig wordt afgeschaft.
  • Het CNV wil dat zzp’ers verplicht pensioen opbouwen, zodat zelfstandigen ook na hun pensioenleeftijd een fatsoenlijk inkomen hebben.

We hopen uiteraard op een nieuw pensioenvoorstel waarin het kabinet onze punten meeneemt. We blijven ons sterk maken voor een fatsoenlijk pensioenstelsel. Dat zijn we verplicht aan onze leden, aan heel het land.

Arend van Wijngaarden is voorzitter van CNV Vakcentrale

 

Ook interessant voor u