25 april 2018

Column Arend van Wijngaarden

Jong en ouder in actie voor een goed pensioen

 Eind mei was ik in Den Haag om samen met duizenden leden van het CNV en andere vakbonden actie te voeren voor een beter pensioenstelsel. De demonstratie waar ik deel van uitmaakte, slingerde zich een lange stoet door het centrum van de stad. Een indrukwekkend moment, vanwege het grote aantal mensen om me heen, en ook omdat ik mensen zag van verschillende pluimage en leeftijd.

 Over het onderwerp pensioen wordt wel eens gezegd dat het moeilijk is om de interesse van mensen te wekken, bijvoorbeeld van jongeren. Bij de demonstratie zag ik dat het wel degelijk mogelijk is om veel en een grote verscheidenheid aan mensen op de been te krijgen om samen te knokken voor een fatsoenlijke oudedagsvoorziening. Chauffeurs, IT-specialisten, stratenmakers, docenten, ik ben iedereen tegengekomen. En zowel mensen aan het begin van hun loopbaan, als mensen die met pensioen zijn.

 Het CNV heeft samen met de andere vakbonden eerst in maart van dit jaar en later in mei vele tienduizenden mensen op de been gekregen in onze strijd voor een goed pensioen. Door deze massale acties hebben we zoveel druk op het kabinet en werkgevers kunnen uitoefenen dat we begin juni een akkoord hebben kunnen sluiten over verbetering van het stelsel. In het akkoord hebben we niet alles voor elkaar gekregen wat we wilden, maar ik ben tevreden over het resultaat.

 Zo wordt de AOW-leeftijd tot eind 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel stijgen dan het geval zou zijn geweest zonder akkoord. Het wordt weer mogelijk en betaalbaar om eerder te stoppen met werken. Dat is goed voor jong en oud. En voor u als lezer van de Seniorenkrant wellicht extra relevant: door het akkoord wordt de dreiging van kortingen op uw pensioen kleiner. En pensioenfondsen kunnen met dit pensioenakkoord uw pensioen eerder laten meebewegen met het prijspeil.

 Bij onze ledenraadpleging over het pensioenakkoord in de tweede week van juni, is gebleken dat er onder leden steun is voor het akkoord. Ruim 80% van de drieënveertigduizend leden die hebben gestemd, stemden voor. Een mooi resultaat. Ik ben er van overtuigd dat we het pensioenakkoord hebben kunnen realiseren omdat onze achterban zo divers is. Zolang het ons lukt om mensen van verschillende afkomst en generaties te verenigen, kunnen we veel bereiken.

Arend van Wijngaarden is voorzitter van CNV Vakcentrale

 

Ook interessant voor u