25 januari 2020

Patrick Feij; portefeuillehouder senioren en pensioenen

 

We zijn al weer even bezig in de jaren twintig. Met veel plezier ben ik begonnen aan mijn nieuwe functie als vice-voorzitter van het CNV. Daarnaast mag ik me als CNV bestuurder, samen met alle (kader)leden, sterk maken voor de belangenbehartiging van senioren. Een mooie en belangrijke taak. Al jarenlang ben ik pensioenfondsbestuurder en spreek ik op veel seniorenbijeenkomsten over de belangen van senioren. Nu mag ik dat ook doen voor alle CNV senioren. Ook kan ik nu onze standpunten persoonlijk inbrengen in de SER en de Stichting van de Arbeid. En er is genoeg te doen.

Het gaat in het leven om veel meer dan materiële zaken. Toch zijn die wel belangrijk. Vroeger stond ouderdom vaak gelijk aan armoede en was men op de kinderen aangewezen. Anno 2020 is er relatief weinig armoede onder de Nederlandse gepensioneerden. Dat moet zo blijven. Een hervorming van ons pensioenstelsel is daarvoor nodig. Voor de senioren van nu en later.

Ook voor de komende jaren willen we het anders. Het voelt niet rechtvaardig – en is dat ook niet – dat de welvaartsgroei van de afgelopen tien jaar amper gedeeld is met de senioren. We moesten in het najaar zelfs druk uitoefenen op het kabinet om dreigende kortingen te voorkomen. Van het verhogen van de pensioenen is voor de meeste mensen al jarenlang geen sprake, terwijl het geld er bij de pensioenfondsen wél is. Dit moet in het nieuwe stelsel anders. Als het vermogen er is, dan moeten de pensioenen sneller stijgen. De keerzijde is dat er -bij tegenspoed- ook sneller verlaagd kan worden. Belangrijk is dat mensen begrijpen wat er met hun pensioen gebeurt en dat het vertrouwen weer toeneemt. Bij jong en oud.

Bij de uitwerking van het Pensioenakkoord zal ik mij hier sterk voor inzetten. Graag spreek ik u bij CNV seniorenbijeenkomsten in het land en hoor ik wat u wilt en wat u ervan vindt. Tot ziens!

 

Voor meer informatie over pensioen kunt u de volgende websites bezoeken:

www.cnvconnectief.nl

www.cnvvakmensen.nl

 

 

Ook interessant voor u