22 januari 2020

Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende ouderen

Op 14 november 2018 stelde het kabinet de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg.

Het advies van de commissie is op 15 januari 2020 verschenen.

De commissie nodigt geïnteresseerden uit op het advies te reageren. Stuur uw reactie als pdf-bestand naar nico.de.neeling@minvws.nl. Als u wilt dat uw reactie openbaar gemaakt wordt met een volgende versie van het advies, kunt u dat aangeven.

De uiterste inzenddatum voor reacties is 1 april 2020.

Kijk svp voor meer informatie hier.

Ook interessant voor u