Kom naar het Senioren Event 2020!

Als lid van CNV Vakmensen kunt u gratis naar ons event dat we speciaal voor senioren organiseren. Het wordt een dag vol interessante thema’s en sprekers, waarbij we bovendien met elkaar in kleinere groepen in gesprek gaan.

Het event bestaat uit een ochtenddeel en een middagdeel. Zowel ’s ochtends als ’s middags leiden deskundige sprekers een thema in waarna u er met elkaar in een zelfgekozen sessie over door praat.

Thema’s in de ochtend (plenair)

Financiële oplichting, hoe voorkom ik dat?

Deskundigen van Seniorweb en de Rabobank vertellen u over financiële oplichting via internet zoals Phising. Ook financiële oplichting door familieleden en goedwillende vrienden en buren komt aan de orde.

Zorgen voor uw partner, wie zorgt er voor u?

Ervaringsdeskundigen van mantelzorg.nl. nemen u mee in allerlei vraagstukken. Zoals: Wat kan ik vragen van mijn mantelzorger? Of: mag ik als mantelzorger ook wel eens nee zeggen? En hoe doe ik dat dan? Tot hoever ga je eigenlijk met mantelzorgen? En hoe zorg ik ervoor dat ik het volhoud? Het is van belang dat u vitaal blijft, voor uzelf maar ook voor diegene voor wie u zorgt.

Deelsessies in de ochtend (voorkeur opgeven via aanmeldformulier)

Na dit centrale ochtenddeel gaan we in 4 deelsessies uiteen om met elkaar verdiepende gesprekken aan te gaan over één van de thema’s. U kunt zich inschrijven voor één deelsessie. Let op: plaatsing voor de deelsessies is op basis van beschikbaarheid. Is er geen plaats meer bij de sessie van uw eerste keus, dan wordt u automatisch geplaatst bij de sessie van uw tweede keus.

Deelsessie 1: Voorkom phishing. Tips en tricks. Hoe gaan oplichters te werk?
Deelsessie 2:
Financiële oplichting door familie en bekenden. Herkennen en voorkomen. Tips en tricks.
Deelsessie 3: Hoe blijf ik als mantelzorger vitaal?
Deelsessie 4: Wat mag ik verwachten van mijn mantelzorger?

Thema’s in de middag (plenair)

  1. (Nieuwe) sociale contacten na uw 60e

Een deskundige van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport praat u bij over het succesvolle programma Eén tegen Eenzaamheid.

  1. Het pensioenakkoord, hoe staat het daarmee?

Patrick Fey (Dagelijks bestuur CNV Vakcentrale) en Marco Brouwer (deskundige CNV) praten u bij over de stand van zaken rond het pensioenakkoord. Fey en Brouwer houden zich namens het CNV in Den Haag bezig met pensioenen.

Deelsessies in de middag (opgeven ter plaatse)

Na dit centrale deel gaan we wederom in deelsessies uiteen om met elkaar verdiepende gesprekken aan te gaan. De deelsessies gaan allemaal over de sociale contacten. Bij binnenkomst in de ochtend kunt u aangeven aan welke deelsessie u ’s middags wilt deelnemen.

Bovenstaand event is in maart 2020 geweest.

In het najaar zullen meer bijeenkomsten en events worden georganiseerd.

We zijn wel afhankelijk van de maatregelen die genomen  worden door de Overheid en het RIVM inzake Covid-19.

Houd de website in de gaten.

Vragen?

Stuur dan een e-mail naar senioren@cnvvakmensen.nl.