01 november 2018

Koolmees: AOW-leeftijd blijft ook in 2024 gelijk

De NOS schrijft dat ‘De leeftijd waarop we AOW krijgen, stijgt ook in 2024 niet en blijft op 67 jaar en drie maanden. Dat heeft minister Koolmees besloten. Hij baseert zich daarbij op de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de levensverwachting van 65-plussers. Die stijgt wel, maar niet zo veel.

Volgens de wet stijgt de AOW-leeftijd vanaf 2022 mee met de levensverwachting. Het CBS verwacht dat 65-jarigen in 2024 gemiddeld nog 20,63 jaar leven. Dat is een halve maand langer dan de prognose van vorig jaar.

Omdat die stijging niet zo groot is, hoeft de AOW-leeftijd niet weer met drie maanden te worden verhoogd. Vorig jaar besloot het kabinet al dat de AOW-leeftijd voor 2023 gelijk blijft aan die voor 2022.’

Klik svp hier voor het hele artikel

Ook interessant voor u