06 februari 2019

LOC: Platform voor zeggenschap in de zorg

LOC is een netwerk van mensen dat wil dat elk mens een waarde-vol leven kan leiden. LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waarde-volle zorg. Dat is zorg die de gezondheid, eigen-waarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. Zo kunnen mensen altijd een waarde-vol leven hebben, ook al is dat soms anders dan voorheen. En zo kunnen zij van betekenis zijn voor hun omgeving. En daar op een passende manier aan bijdragen. Waarde-volle zorg is zorg die de mens waardeert. Waardoor een mens steeds optimaal tot zijn recht kan komen. Of die nu jong, oud, gezond of minder gezond is. Dan bouw je wat LOC betreft aan een ‘waarde-vol leven’ voor iedereen. En daarmee aan een gezonde samenleving.

LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in de sectoren:

  • jeugdhulp
  • geestelijke gezondheidszorg
  • maatschappelijke opvang
  • thuiszorg
  • verpleging & verzorging
  • verslavingszorg
  • welzijn

LOC Zeggenschap in zorg heeft een eigen visie op de gezondheidszorg. Deze visie is beschreven in het boekje Waarde-volle zorg en is voortgekomen uit vele gesprekken met cliënten(raden) en anderen, zoals naasten van cliënten en mensen werkzaam in onder meer zorg en welzijn.

Nederland & de zorg tot 2050

Waarde-volle zorg gaat over Nederland en de zorg in de periode tot 2050. Het is een inspirerend perspectief op de toekomst. En het is een noodzakelijk perspectief. De problemen in de zorg zijn niet gering en nemen toe. Daarom werkt LOC volop aan deze visie op de toekomst. Waarde-volle zorg is ook een visie op een andere samenleving, waarin de zorg voluit gewaardeerd wordt. We hoeven immers maar naar de zorg te kijken om te zien hoe waardevol die voor ons is. Voor wie zorg nodig heeft, is het vaak van groot belang dat die er is. Dat geldt ook voor mensen in de directe omgeving. Maar waarde-volle zorg is om meer redenen waarde-vol. U kunt Waarde-volle zorg hier kosteloos downloaden of een papieren exemplaar bestellen.

Hart van waarde-volle zorg

In de kern is waarde-volle zorg: zorg die de gezondheid, eigen-waarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. Zo kunnen mensen altijd een waarde-vol leven hebben, ook al is dat soms anders dan voorheen. En zo kunnen zij van betekenis zijn voor hun omgeving. En daar op een passende manier aan bijdragen. Waarde-volle zorg is zorg die de mens waardeert. Waardoor een mens steeds optimaal tot zijn recht kan komen. Of die nu jong, oud, gezond of minder gezond is. Dan bouw je wat LOC betreft aan een ‘waarde-vol leven’ voor iedereen. En daarmee aan een gezonde samenleving.

Kijk svp hier voor meer informatie over LOC.

Ook interessant voor u