Veel gestelde vragen

Over CNV Senioren

 • Wie zijn of wat is CNV Senioren?

  Het CNV is de op een na grootste vakbond van Nederland. CNV Senioren is een krachtenbundeling van CNV-bonden. Samen zetten we ons in voor de gepensioneerde leden. Het gaat om dienstverlening en belangenbehartiging over onderwerpen die niet rechtstreeks met uw voormalige werk of beroep te maken hebben. Bijvoorbeeld lobby in ‘Den Haag’ voor verbetering van uw koopkracht. Of ondersteuning bij het verplichte ‘keukentafelgesprek’ als u een beroep doet op een zorgvoorziening. Ook organiseert ‘CNV Senioren’ jaarlijks interessante informatiebijeenkomsten in uw eigen regio. Op www.cnvsenioren.nl vindt u de voor u belangrijke informatie!

 • Voor wie is CNV Senioren?

  CNV Senioren is voor iedereen die lid is of lid wordt van het CNV en, als gevolg van (vroeg)pensioen of het ingaan van de AOW-gerechtigde leeftijd, geen betaald werk meer verricht.

 • Waarom bestaat CNV Senioren?

  Gepensioneerde leden delen veel belangen. Uw inkomen blijft ook na uw pensionering belangrijk voor het CNV. Maar als u ouder wordt, nemen thema’s als zorg, welzijn en wonen in belang toe. Door op deze thema’s krachten te bundelen laat het CNV nog beter zien waar het voor staat: een rechtvaardige samenleving met een eerlijke inkomensverdeling en zorg voor elkaar. Solidariteit tussen jong en oud. In ‘Den Haag’, maar ook uw buurt. CNV Senioren: samen sterker!

   

 • Is CNV Senioren een aparte bond?

  Nee, CNV Senioren bundelt de krachten van de CNV-bonden:

  * CNV Vakmensen (industrie, bouw, vervoer, voeding, handel en dienstverlening)

  * CNV Connectief (overheid & publieke diensten, onderwijs, zorg en welzijn) en de

  * CNV Kostersbond.

  Als senior-lid blijft u lid van uw eigen CNV-bond. U blijft dus profiteren van alle ledenvoordelen en informatie van uw eigen sectorbond en daarnaast ontvangt u de informatie van CNV Senioren

   

 • Kan ik lid worden van CNV Senioren?

  U bent van harte welkom als lid van het CNV! U profiteert dan van de voordelen en samen zorgen we ervoor dat wij kunnen blijven opkomen voor uw belangen. Wij schrijven u in bij de bond in de sector waarin u heeft gewerkt. Als u gepensioneerd bent ontvangt u twee keer per jaar de CNV Seniorenkrant. Daarnaast ontvangt u – mits u daar prijs op stelt – de digitale nieuwsbrieven van ‘CNV Senioren’.

 • Ik wil mij inzetten voor CNV Senioren. Kan dat?

  Ja, dat kan! CNV Senioren is zelfs tot stand gekomen door de actieve inzet van leden! Zonder vrijwillige inzet van leden kunnen veel activiteiten niet plaatsvinden. Zoals regionale bijeenkomsten over interessante onderwerpen of lokale belangenbehartiging rondom de WMO. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan bij de actuele vrijwilligersvacatures, of stuur een mail naar CNV Senioren.

   

Pensioen en AOW

 • Ik heb jaren geleden ergens gewerkt maar dat bedrijf bestaat niet meer, hoe kan ik uitzoeken of ik daar een pensioen heb opgebouwd?

  Gelukkig zijn vrijwel alle opgebouwde pensioenen goed terug te vinden. Alle pensioenfondsen werken namelijk samen om u zo goed mogelijk te informeren over al uw pensioenen, ook al is het lang geleden en u daar misschien maar kort heeft gewerkt.
  Op de speciaal ingerichte website Mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen zijn pensioenoverzicht inzien. U logt in met je DigiD gegevens. U kunt dan precies zien hoeveel u heeft opgebouwd en wanneer u dit krijgt.
  Als u in dat overzicht een pensioen mist, kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingpensioenregister , zij kunnen dan voor u uitzoeken waar uw pensioeninleg is gebleven.

 • Mijn vut-uitkering stopt als ik 65 jaar ben, maar mijn AOW krijg ik pas later. Wat adviseert u mij?

  Wij raden u aan eerst contact op te nemen met uw pensioenfonds. Een aantal pensioenfondsen zullen u deze periode toch uitbetalen. Als dat niet het geval is in uw situatie, kunt u misschien gebruikmaken van de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW. Deze overbrugging geldt voor mensen met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon voor alleenstaanden en 300% voor echtparen/partners. Om te bepalen of u in aanmerking komt, tellen het inkomen van uw partner en uw vermogen mee. Uw (gezamenlijke) vermogen moet onder de vrijstellingsgrens van box 3 liggen. Het eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee. U kunt de overbruggingsregeling aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Ik heb niet voldoende AOW opgebouwd omdat ik lang in het buitenland heb gewoond. Kom ik in aanmerking voor een aanvulling?

  Alle mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt in Nederland ontvangen in principe AOW. De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen. Van uw 15e tot de pensioengerechtigde leeftijd bouwt u elk jaar dat u in Nederland woont of werkt 2% van uw AOW-pensioen op. Het is mogelijk dat u geen recht heeft op een volledige AOW-uitkering. Bijvoorbeeld omdat u buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt of omdat u pas na uw 15e naar Nederland bent gekomen. Hebt u een onvolledige AOW-uitkering én heeft u geen of onvoldoende aanvullend pensioen opgebouwd, dan kunt u recht hebben op een aanvullende bijstandsuitkering of AIO-aanvulling. Deze aanvullende bijstand wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Ik heb een vriend(in) die ook alleen is, we zijn veel samen, heeft dat gevolgen voor mijn alleenstaanden AOW?

  U heeft een relatie met iemand, maar geen formele verbintenis. Ook wilt u uw eigen huis aanhouden. Bij een duidelijke lat-relatie houdt u uw alleenstaandenpensioen AOW. Als u voor de SVB samenwoont, verliest u het AOW pensioen voor alleenstaanden en krijgt u AOW voor gehuwden.
  U krijgt u allebei het AOW-pensioen voor een alleenstaande als u allebei:
  • een eigen woning heeft, en
  • de meeste tijd in uw eigen woning verblijft, en
  • de kosten van de huishouding gescheiden houdt, en
  • de meeste tijd alleen voor zichzelf zorgt
  Voor de SVB woont u samen als u:
  • samen met iemand van 18 + meer dan de helft van de tijd in een woning verblijft én
  • de kosten van het huishouden deelt óf voor elkaar zorgt.
  Bij delen van de kosten van de huishouding gaat het bijvoorbeeld om woonkosten, kosten levensonderhoud en overige uitgaven. Het moet gaan om meer dan af en toe iets bijdragen. Voor elkaar zorgen betekent bijvoorbeeld het huishouden doen, boodschappen doen, koken, of verzorgen bij ziekte. Ook deze zorg moet meer dan af en toe zijn.
  De SVB heeft een handige folder waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. U kunt natuurlijk ook bellen met CNV Info als u hierover vragen heeft.

 • Ik ben van plan om te gaan inwonen bij mijn kinderen, heeft dat gevolgen voor mijn AOW?

  Als u een partner heeft die ook AOW heeft, heeft dat geen gevolgen voor de AOW. U krijgt allebei 50% van het minimumloon.
  Als u alleenstaande bent, krijgt u nu 70% van het minimumloon. De regering heeft in het verleden plannen gemaakt om de z.g. kostendelersnorm te gaan hanteren in dit soort gevallen. Het plan was om alleenstaanden te korten op de AOW omdat u de woonkosten e.d. bij samenwonen immers kan delen.
  Gelukkig is deze kostendelersnorm na veel protesten voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2018. Wat er na deze periode gaat gebeuren is nog moeilijk te zeggen.
  Overigens kan inwonen bij uw kinderen wel gevolgen hebben voor uw toeslagen.

 • Mijn partner gaat naar een verpleeghuis of instelling voor beschermd wonen. Zijn er gevolgen voor onze AOW uitkeringen?

  Zolang u samen in één huis woont krijgen u en uw partner allebei een AOW-pensioen voor gehuwden. U kunt een AOW-pensioen voor alleenstaanden aanvragen bij de SVB als uw partner langdurig in een verpleeghuis woont of in een instelling voor beschermd wonen. U krijgt dan beiden een AOW-pensioen van 70% van het netto minimumloon. Er zijn wel een aantal nadelen aan verbonden: u gaat waarschijnlijk meer belasting betalen en u krijgt misschien minder zorg- en/of huurtoeslag. Verder gaat uw partner een hogere bijdrage betalen voor de Wlz (Wet langdurige zorg) of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Er zijn nog een aantal andere nadelen. De medewerkers van CNV Info geven u hier graag meer informatie over. U kunt hen bereiken op 030-7511002

 • Ik wil graag nog een paar dagen per week werken maar ik heb al AOW. Hoe zit het met de belasting?

  Doorwerken na uw pensioen kan financieel zeer voordelig zijn.  Allereerst betaalt u geen AOW-premie meer wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hierdoor gelden er lagere belastingtarieven en daalt dus de loonbelasting. U houdt hierdoor netto meer salaris over dan voor uw pensioengerechtigde leeftijd. Wanneer uw totale inkomen uit werk, pensioen en AOW in 2017 niet hoger is dan 33.790 euro, betaalt u maximaal 22,50% belasting.

  Wat wel belangrijk is dat u de zogenaamde algemene heffingskorting (een korting op de belasting die u moet betalen) maar één keer mag toepassen. U doet er verstandig aan dit te laten toepassen bij de werkgever of instantie waar u het hoogste bedrag van krijgt.

 • Ik bereik dit jaar de AOW leeftijd, hoeveel belasting betaal ik dit jaar?

  Als u de AOW leeftijd bereikt, gaat de inkomstenbelasting omlaag in de eerste en tweede belastingschijf.

  In het jaar waarin u voor het eerst AOW ontvangt hebt u te maken met een aantal maanden het hoge belastingtarief voor niet-AOW-gerechtigden en een aantal maanden het lage tarief voor wel-AOW-gerechtigden. Echter de Belastingdienst zal uw inkomsten over het hele jaar optellen en u over het hele jaar een vast percentage berekenen, afhankelijk van in welke maand u de AOW leeftijd bereikt.

  Om te berekenen hoeveel belasting u betaalt over uw inkomsten is er een speciale tabel gemaakt. Als u bijvoorbeeld in april de AOW leeftijd bereikt, betaalt u over de inkomsten in het hele jaar minder belasting dan wanneer u de AOW leeftijd pas later in het jaar bereikt. Deze tabel is te vinden op de website van de Belastingdienst of via www.cnvsenioren.nl, themapagina belastingen en koopkracht.

  Het is verstandig om de belastingaangifte in het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt goed te laten controleren. CNV Belastingservice kan u daarbij helpen.

Belastingen & Koopkracht

 • Ik wil graag fiscaalvriendelijk een bedrag schenken aan mijn kinderen. Kan dat?

  Als u een schenking doet aan uw kind, in geld of goederen, is hiervan in 2016 bijna 5.300 euro vrijgesteld van belasting. Maakt u dus 5.000 euro over in 2016, dan hoeft uw kind daarover geen belasting te betalen. Aan uw kleinkinderen mag u 2.122 euro belasting vrij schenken. Dat bedrag mag u ook belastingvrij schenken aan bijvoorbeeld een broer of zus of iemand anders. Er zijn onder voorwaarden hogere bedragen belastingvrij te schenken aan uw kinderen; de medewerkers van CNV Info kunnen u daar meer over vertellen.

 • Ik heb veel zorgkosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Kan ik die nog aftrekken?

  Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. Aan de aftrek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. De medewerkers van CNV Belastingservice kunnen u hierbij helpen. U kunt via CNV Info een afspraak maken voor hulp bij uw aangifte.

 • Ik moet een grote uitgave doen maar ik heb een laag inkomen en kan dit eigenlijk niet betalen.

  Soms moet u plotseling een grote uitgave doen. Bijvoorbeeld omdat uw verwarming kapot is of u een nieuwe bril nodig heeft. Als uw inkomen te laag is om deze uitgave in één keer te betalen, kunt u soms een extra vergoeding van uw gemeente krijgen. Deze vergoeding heet ‘bijzondere bijstand’. Deze moet u zelf aanvragen bij uw gemeente.
  Voor bijzondere bijstand gelden enkele voorwaarden:
  • U heeft te weinig inkomen en/of vermogen om noodzakelijke kosten zelf te betalen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, maar ook een dure auto.
  • U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te krijgen. Ook bij een AOW-pensioen kan bijzondere bijstand mogelijk zijn.
  • De kosten zijn echt noodzakelijk en u kunt ze op geen enkele andere manier vergoed krijgen. Dus ook niet via een verzekering die u af had kunnen sluiten, of via een subsidieregeling.

  Enkele voorbeelden van deze kosten:
  • extra kosten vanwege een ziekte of een beperking;
  • kosten voor een wasmachine, koelkast of ander huishoudelijke apparatuur.

  Belangrijker is wat u zelf nodig heeft. Dat hangt af van uw omstandigheden. Bijzondere bijstand is een regeling-op-maat. De hoogte is afhankelijk van de kosten die u maakt. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms een deel.
  Let op: het is belangrijk dat u eerst toestemming vraagt aan de gemeente voordat u de uitgave doet. Bijzondere bijstand na aankoop wordt vrijwel nooit gegeven door de gemeente.

 • Ik heb altijd veel zorgkosten, een gedeelte kan ik wel aftrekken van de belasting, maar ik moet dan tot volgend jaar na mijn aangifte wachten voordat ik het geld terug krijg. Kan ik dat eerder krijgen?

  Uw uitkeringsinstantie houdt elke maand belasting in op uw uitkering of pensioen. Omdat deze wordt berekend op basis van het bruto-inkomen, zonder met allerlei aftrekposten rekening te houden, kan het zijn dat maandelijks te veel wordt in gehouden. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen als u veel aftrekposten heeft. Denk aan aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek, alimentatie en bijzondere uitgaven zoals de ziektekosten.
  Een belangrijke aftrekpost hangt samen met de specifieke ziektekosten. Het bedrag aan buitengewone lasten boven de daarvoor aangegeven drempel is immers fiscaal aftrekbaar. U kunt door middel van een voorlopige aanslag een deel van deze kosten al terugkrijgen in het lopende jaar. De CNV belastingservice kan u daarbij helpen, u kunt een afspraak maken bij CNV Info.

 • Ik krijg binnenkort een erfenis, heb ik dan nog recht op zorgtoeslag?

  Het hangt er vanaf hoe hoog uw erfenis is en hoeveel eigen spaargeld (box 3) u heeft.

  Als u de erfenis in 2017 krijgt zal dat nog geen invloed hebben op de zorgtoeslag als u die nu al hebt. U mag in 2017 een vermogen hebben van 107.752 euro als u alleen bent en 132.752 als u een partner heeft. Had u per 1 januari 2017 een groter vermogen, heeft u geen recht op zorgtoeslag over 2017.

  Een erfenis die u in 2017 krijgt zal pas in 2018 eventuele gevolgen hebben voor uw zorgtoeslag. Immers, de meetdatum voor 2018 is 1 januari 2018.

WMO en Zorg

 • Wat kan ik voor ondersteuning van mijn gemeente verwachten in het kader van de WMO op het gebied van mantelzorg?

  De WMO verplicht gemeenten om niet alleen hulpvragers, maar ook mantelzorgers en zorgvrijwilligers actief te ondersteunen, te waarderen en met hen in gesprek te gaan.

  Zo is het aan de gemeente om bijvoorbeeld vervangende zorg aan te bieden en de samenwerking tussen formele en informele zorg te versterken. Doel is dat mantelzorgers op hun eigen wijze en onverplicht zorg kunnen verlenen. Dat is een voorwaarde om overbelasting te voorkomen.

  De eigen mogelijkheden van de cliënt én de mantelzorger zijn het uitgangspunt in de WMO. In het gesprek aan de keukentafel wordt niet alleen gekeken wat de mantelzorger kan bijdragen aan de zorg, maar óók wat de mantelzorger zelf nodig heeft aan ondersteuning om die rol te kunnen vervullen. Uw gemeente heeft een WMO loket. Daar kunt u meer informatie krijgen.

 • Ik heb hoge zorgkosten. Kan mijn gemeente mij ondersteunen in mijn inkomen?

  De gemeenten hebben in het nieuwe zorgstelsel nadrukkelijk de taak gekregen te voorkomen dat mensen door alle extra zorgkosten financieel in de problemen raken. Zij kunnen bijvoorbeeld een individuele financiële ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan ook een vast bedrag beschikbaar stellen aan iedereen die aan de eisen voldoet. Daarnaast kan de gemeente allerlei voorzieningen beschikbaar stellen die uw inkomen ontlasten, bijvoorbeeld een collectieve (aanvullende) zorgverzekering. Ook kan de gemeente de eigen bijdrage lager vaststellen dan het wettelijk toegestane maximum.

  Als uw inkomen door alle zorgkosten zo laag is geworden dat u moeite hebt om grote, noodzakelijke uitgaven te doen (bijvoorbeeld voor een nieuwe bank of wasmachine of een nieuwe bril), dan kunt u bij de gemeente om bijzondere bijstand vragen.

  Leeft u langdurig van een inkomen op het minimumniveau, bijvoorbeeld doordat een groot deel van uw inkomen opgaat aan zorgkosten, dan kunt u bij de gemeente een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Meer informatie kunt u krijgen bij het WMO loket van uw gemeente.

Divers

 • Ik heb een mooi servies, dat wil ik graag nalaten aan een goede vriendin. Moet ik daarvoor mijn testament aanpassen?

  Nee, dat hoeft niet. U kunt dit ook regelen in een codicil. Een codicil is een door uzelf met de hand geschreven verklaring met daarin naam, handtekening en datum. U kunt daarin aangeven dat uw goede vriendin het servies erft. In een codicil kan namelijk worden aangegeven wie bepaalde inboedelgoederen (geen schilderijen of andere kunstvoorwerpen), sieraden of kleding van u krijgt na uw overlijden.

 • Ik ben 75 en mijn rijbewijs verloopt binnenkort. Wat moet ik doen?

  Om na uw 75e te mogen blijven rijden, moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Daarom moet u vanaf uw 75e bij iedere rijbewijsverlenging gekeurd worden. Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen.

  Als u lid bent van het CNV, kunt u gebruik maken van een kortingsregeling voor deze rijbewijskeuring. De medewerkers van CNV Info kunnen u hier meer over vertellen, u kunt hen bereiken op 030 751 1002

 • Ik kan door mijn ziekte niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer. Zijn er mogelijkheden om begeleid te worden?

  Dan kan een begeleider met een OV-begeleiderskaart gratis met u meereizen. Ook de NS kan u helpen. De NS levert assistentie aan treinreizigers met een beperking op ruim honderd stations in Nederland. Bijvoorbeeld hulp bij het in- en uitstappen met een rolstoel of begeleiding naar het goede perron.

  Onder voorwaarden kunt u de OV-begeleiderskaart aanvragen. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een gratis ov-begeleiderskaart kunt u contact op nemen met Argonaut Advies:
  088 2298 080.