20 november 2018

Ouderen: minder zekerheid mag als kans op indexatie toeneemt

Handhaven levensstandaard en garantie koopkracht belangrijkste

Handhaven van de levensstandaard en garantie van koopkracht, dat zijn veruit de belangrijkste eisen die gepensioneerden stellen aan een nieuw pensioenstelsel. Toch is zeventig procent van de ouderen bereid met minder zekerheid genoegen te nemen als de kans op indexatie daardoor toeneemt. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Bureau Motivaction op verzoek van acht ouderenorganisaties in de maand oktober heeft gedaan onder hun 800.000 leden.

Behoud van de levenstandaard en garanties van koopkracht hebben de hoogste prioriteit voor de ouderen, maar het handhaven van de levenstandaard is daarin veruit het belangrijkste. Ook garanties en indexatie zijn belangrijk. Solidariteit en collectiviteit komen op de derde plaats. De meningen over risico’s bij beleggen zijn meer verdeeld. Beleggen heeft volgens de onderzoekers bij veel ouderen nog steeds een bijsmaak. Keuzevrijheid en gemak spelen veel minder een rol.

De resultaten van het onderzoek werden maandag gepubliceerd tijdens een grote debatmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Aan het onderzoek deden ruim 10.000 leden mee van KNVG, NVOG, CNV Senioren, De Unie senioren, FNV Senioren, NOOM, KBO-PCOB en Verontruste Ouderen. Zij konden de rangorde aangeven van een aantal criteria, zoals gemak, keuzevrijheid, risico’s bij beleggen, solidariteit en collectiviteit, garantie en indexatie en handhaven van de levensstandaard

Het volledige onderzoek wordt gepubliceerd op de sites van de betrokken organisaties.

Noot voor de pers:

Alle tijdens de debatmanifestatie op 19 november gepresenteerde sheets met de uitkomst van het Motivaction-onderzoek staan op de sites van de betrokken organisaties. Het volledige onderzoek zal later deze week beschikbaar komen. Voor nadere informatie over het onderzoek: Motivaction – Rob Doornbos – T: 020 – 5898383.

Zie hier svp voor de sheets van de debatmanifestatie op 19 november.

 

 

Ook interessant voor u