Senioren Advies Raad

 

Bij CNV Vakmensen hebben de gepensioneerden inspraak via hun eigen Adviesraad Senioren. Bij CNV Connectief is dat geregeld via het Sectorgroepsbestuur. Deze groepen hebben binnen hun bond eigen activiteiten en aandachtspunten. Maar hoe komt nu die zo belangrijke samenwerking binnen het CNV tot stand? En: hoe weet het bestuur van de vakcentrale wat u, als senior, bezig houdt?

Samen sterker

Onder de paraplu van CNV Senioren werken de verschillende seniorengeledingen van de bonden samen. Dat is belangrijk, omdat onderwerpen als pensioen, koopkracht, wonen, zorg en welzijn álle gepensioneerden aangaan, CNV-breed. Door samen op te trekken kunnen we betere bijeenkomsten organiseren én staan we sterker in de Haagse lobby.

Senioren Adviesraad

Vertegenwoordigers van de senioren- of gepensioneerdengroepen van de bonden ontmoeten elkaar zo’n vijf keer per jaar in de Senioren Advies Raad (SAR) van de vakcentrale. Voorzitter is landelijk bestuurder Willem Jelle Berg. Willem Jelle Berg is lid van het Algemeen Bestuur van het CNV en portefeuillehouder voor onder andere het thema pensioen.

Belangrijk adviesorgaan

De leden van de SAR brengen in de vergaderingen in wat hun achterban, u dus, belangrijk vindt. Andersom bespreekt de landelijk bestuurder met de leden wat actueel is in ‘Den Haag’ en in ‘de polder’. Het zal u niet verbazen dat de ontwikkelingen rondom uw oudedagsvoorziening de afgelopen jaren bovenaan de agenda stonden. De SAR is daarmee tegelijk een belangrijk adviesorgaan van het Algemeen Bestuur van het CNV.

Handen uit de mouwen

Een speciale werkgroep organiseert ieder jaar de succesvolle regionale informatiebijeenkomsten van CNV Senioren. In de Seniorenkrant leest u daar meer over. Er is een werkgroep gestart die zich gaat buigen over mogelijkheden om de lokale belangenbehartiging te versterken. Ook organiseert de SAR jaarlijks een themadag. En, niet te vergeten, mede dankzij inzet van de SAR zijn deze website www.cnvsenioren.nl en de seniorenkrant tot stand gekomen. Kortom, de leden praten niet alleen, maar steken ook concreet de handen uit de mouwen!

Wilt u meer weten over de thema’s waar de Senioren Adviesraad zich zoal mee bezighoudt? Kijk dan eens onder het tabblad ‘thema’s’.

De leden van de Senioren Advies Raad zijn (van links naar rechts en van boven naar beneden):

Dirk Guichelaar, Marianne Uitendaal, Nol Westermann, Jerome Schellings, Henk Oostinga, Lou Waterman (plv), Rinus Vermeer (plv), Bert Schuur (plv.), Ko de Visser, Anneke van Arkel (plv), Pieter Heerens, Gerrit Klaas,

Geen foto van beschikbaar, maar wel actief voor de Senioren Advies Raad: Jan Rijsdijk, Herrie Weber (plv)

Ook interessant voor u