23 december 2019

Overheidsfinanciën niet houdbaar op lange termijn

Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is veranderd van een klein overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bruto binnenland product (bbp), oftewel 16 miljard euro. Dit is vooral het gevolg van het kabinetsbeleid en stijging van de zorguitgaven. Zonder aanvullend beleid kunnen toekomstige generaties niet van dezelfde overheidsvoorzieningen profiteren als mensen nu. Dat concludeert het CPB in de op 17 december jl verschenen studie ‘Zorgen om morgen’. Zie svp hier om het hele rapport te lezen.

Ook interessant voor u