06 juni 2019

Pensioenakkoord goed voor jong en oud

Er is jarenlang over onderhandeld en de leden van CNV hebben er fors actie voor gevoerd, vorige week nog. Maar het ís er, een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel! Dankzij de massale acties in de afgelopen maanden en uw hulp.

CNV, collega-vakbonden, werkgevers en kabinet bereikten een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. De pensioenacties en publiciteit in de afgelopen maanden maakten dat minister en werkgevers weer aan tafel kwamen en nu wel bereid waren om met ons goede afspraken te maken.

AOW-leeftijd bevriest voorlopig

De huidige AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden gaat tot en met 2021 niet omhoog. Daarna stijgt de AOW-leeftijd wel, maar langzamer dan nu het geval is.

De huidige koppeling aan de stijging van de levensverwachting wordt losgelaten. Een jaar stijging van de levensverwachting betekent niet meer automatisch ook een jaar langer werken. Maar een jaar langer leven zal neerkomen op 8 maanden langer werken.

Eerder stoppen kan weer

Het wordt mogelijk om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken zonder dat de werkgever daarvoor een boete hoeft te betalen. Hierdoor ontstaan op sector- en bedrijfsniveau extra mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Zeker voor mensen met een lager inkomen, niet zelden met een zwaar beroep waardoor lang doorwerken niet is vol te houden, is dit een belangrijke afspraak. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt (collectief of individueel) met de werkgever(s).

Korting van tafel


Het bereikte pensioenakkoord haalt de dreigende kortingen op pensioenuitkering voor de meeste pensioenfondsen van tafel. Met het nieuwe pensioenakkoord gaan de pensioenen eerder omhoog, maar ook eerder omlaag. Gemiddeld gaat het pensioen echter meer omhoog, dan omlaag.

Pensioenopbouw verandert

Voorheen betaalden jongere werknemers voor oudere. De betaalde premie voor jongeren en ouderen wordt nu gelijk en is voor de eigen pensioenopbouw. Ouderen worden volgens het nu gesloten akkoord wel gecompenseerd.  Voordat deze nieuwe regeling wordt ingevoerd, gaat een stuurgroep met daarin overheid en sociale partners onder meer toetsen of deze compensatie kan.

ZZP’ers

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een wettelijke inkomensverzekering bij  arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers moet komen. Het nieuwe stelsel zal het makkelijker maken voor zzp’ers om zich aan te sluiten bij bestaande pensioenregelingen, maar een wettelijke plicht komt er niet.
Een wettelijke verplichting voor pensioenopbouw bleek politiek nu niet haalbaar. Wel wordt nog gekeken naar meer mogelijkheden om pensioen op te bouwen door zzp’ers.

Waarom al deze moeite?


Met het maken van deze afspraken hebben we als CNV kunnen regelen dat pensioenen niet onnodig worden verlaagd. En zelfs weer kunnen worden verhoogd. Jongeren kunnen weer voldoende pensioen opbouwen. Voor die vraagstukken hebben we nu antwoorden gevonden. Daarom is het CNV positief over het nu bereikte resultaat. De bondsraad van CNV Vakmensen en de sectorenraden van CNV Connectief steunen dit.

In gesprek met leden


Het CNV gaat over dit principeakkoord volgende week al in gesprek met zijn leden. Dat doen we in:

Drachten, dinsdag 11 juni, Van der Valk-hotel

Utrecht, woensdag 12 juni, CNV-kantoor Utrecht

Dordrecht, donderdag 13 juni Van der Valk-hotel

Eindhoven, vrijdag 14 juni, Van der Valk-hotel

Deze bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.

Ledenraadpleging
De complete tekst van het onderhandelingsresultaat (het advies van de Sociaal-Economische Raad en de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer) treft u hieronder aan. Leden kunnen volgende week stemmen op de site van de eigen bond over het bereikte principeakkoord. Uitgaande van het positieve resultaat zal daarna nog wel veel huiswerk gedaan moeten worden om alle afspraken ook te kunnen invoeren. Houd de website de komende tijd vooral ook in de gaten voor actuele ontwikkelingen.

Bedankt!


Zoals aan het begin al gemeld, dit pensioenakkoord kwam er niet alleen door de inzet van vakbondsvoorzitters en ministers. Het was juist ook de actiedruk van al die vakbondsleden die duidelijk maakte dat er iets moest komen. Gelukt! Dank voor jouw inzet!

Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Vakcentrale
Piet Fortuin, voorzitter CNV Vakmensen
Jan de Vries, voorzitter CNV Connectief
Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren 

(Foto: Bas de Meijer)

Ook interessant voor u