26 juni 2018

Platform Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. U kunt hier allerhande informatie vinden over pensioenen, hypotheken en nog veel meer financiële zaken.

Sinds 2008 werken partners van Wijzer in geldzaken samen aan het vergroten van financieel bewustzijn van financiële vaardigheden in Nederland. Het strategisch Actieplan Wijzer in geldzaken uit 2008 lag aan de basis van de activiteiten van het platform. Met kernprojecten als de Week van het geld en de Pensioen3daagse heeft Wijzer in geldzaken financiële educatie in Nederland op de kaart gezet.

Missie aangescherpt

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het financieel-economische landschap. Een goed moment voor platform Wijzer in geldzaken om in 2014 haar missie en strategie te herijken. De aangescherpte missie ‘Wijzer in geldzaken is hét platform waarin partners hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen’ geeft de komende jaren richting aan de programma’s, activiteiten en projecten van het platform.

Verantwoord financieel gedrag

Onderzoek van Wijzer in geldzaken naar verantwoord financieel gedrag, vormt de grondslag voor de (toekomstige) activiteiten van het platform. Verantwoord financieel gedrag bestaat uit ten minste drie, vrijwel los van elkaar staande, dimensies. De drie dimensies zijn: (1)‘management van geld’, (2)‘financieel plannen’ en (3)‘bewust beslissingen nemen ten aanzien van financiële producten’. Verantwoord gedrag in de ene dimensie betekent niet automatisch verantwoord gedrag in de andere dimensies. Met toereikende financiële vaardigheden staan mensen sterker in het leven. Ze hebben meer greep op hun persoonlijke ontwikkeling, zijn beter voorbereid op risico’s en kunnen tegenslagen beter opvangen. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat verantwoord financieel gedrag van consumenten bijdraagt aan financiële stabiliteit en economische groei.

Internationaal voorbeeld

Ook internationaal staat financiële educatie hoog op de agenda. In het buitenland wordt de Nederlandse aanpak als voorbeeld gezien. Internationaal onderzoek en goede voorbeelden uit het buitenland kunnen gebruikt worden om de effectiviteit van het platform te vergroten.

 

Zie svp hier voor de link naar de website.

Ook interessant voor u