24 september 2018

Reactie CNV op miljoenennota

‘Dit kabinet is hard op weg deze economisch mooie zomer volledig aan de hardwerkende Nederlander voorbij te laten gaan.’ Dat is de eerste reactie van CNV-voorzitter Maurice Limmen op de cijfers voor 2019 die het kabinet vandaag op Prinsjesdag presenteert. ‘Werkend Nederland schreeuwt om meer loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Kabinet en werkgevers blijven echter roet in het eten gooien. Het kabinet treedt niet op tegen de doorgeslagen flexibilisering en werkgevers komen bij de lopende cao-onderhandelingen niet of nauwelijks over de brug met een fatsoenlijk loonbod. En als de vlieger van de geraamde loongroei niet opgaat, zijn de koopkrachtcijfers van het kabinet dus gebouwd op drijfzand. Ondertussen lekt er met de afschaffing van de dividendbelasting vrolijk een paar miljard aan belastinggeld naar buitenlandse investeerders. Er is dus nog een boel te doen. Geef werkend Nederland wat het verdient: vast werk en fatsoenlijk loon.’

Stop woekerende flex
Maurice Limmen: ‘Door niet op te treden tegen doorgeslagen flex geeft het kabinet een vrijbrief aan werkgevers om de lonen te drukken. Waarom een vaste medewerker meer loon geven, als je ook kan kiezen voor een goedkope flexkracht? De onzekerheid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij jongeren, neemt door de flex-trend alleen maar toe. Voor het CNV is dit een groot punt van zorg. Het kabinetsbeleid moet radicaal anders: maak het niet makkelijker om kwetsbare werknemers te ontslaan en treedt op tegen schijnzelfstandigheid.’

Laat werknemers eindelijk meeprofiteren
Volgens Limmen zijn uiteraard altijd in eerste instantie werkgevers verantwoordelijk voor een fatsoenlijke loongroei. Limmen: ‘Veel cao-onderhandelingen die wij vanuit het CNV voeren verlopen moeizaam. Werkgevers zijn nauwelijks bereid meer dan een inflatiecorrectie te bieden aan loongroei. En dat terwijl het CNV altijd maatwerk levert in zijn loonvraag: we vragen om stevige loonsverhogingen op de plekken waar het kan. Als werkgevers echter zo doorgaan liggen er nog veel meer vakbondsacties in het verschiet. Laat dat duidelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat wanneer de bedrijfswinsten door het dak heen gieren, gewone hardwerkende werknemers niet meeprofiteren. En in de publieke sector is het na jarenlange bezuinigingen echt niet veel beter. De achterstanden die hierdoor zijn ontstaan, zijn er nog steeds. Door de tekorten en de toenemende werkdruk staan de hele sector en de kwaliteit van de publieke dienstverlening onder druk. Werkgeversgeklaag over krapte op de arbeidsmarkt wil ik dan ook niet meer horen. Eerst boter bij de vis.’

Geef extra aandacht aan specifieke groepen
Limmen: ‘Nu het zo goed gaat is het belangrijk dat íedereen erop vooruit gaat, zeker ook mensen die extra aandacht verdienen. De koopkracht van onze ouderen blijft een voortdurend punt van zorg. Helemaal in het licht van voorgaande jaren houdt deze ook dit jaar niet over. En tegelijkertijd horen we al weer geluiden over de stijging van de zorgpremies, waarvan we moeten afwachten hoe die precies uit gaat pakken.

Het is positief dat het kabinet een van de slechtste maatregelen uit het regeerakkoord heeft ingetrokken; het plan om te bezuinigen op mensen met een arbeidsbeperking. Dit is gebeurd na druk van maatschappelijke organisaties en de vakbonden. Het laat zien waartoe we samen in staat zijn. Een mooi begin, maar zo zijn er nog genoeg plannen die snel van tafel moeten, neem de Wet Arbeidsmarkt in Balans of de bezuinigingen op de WIA, onze arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Laat dus ook hier het kabinet op zijn schreden terugkeren, zodat iedereen in Nederland kan gaan genieten van deze economisch mooie zomer.’

Ook interessant voor u