Welk vrijwilligerswerk past bij mij?

In onze samenleving is veel behoefte aan vrijwilligers. Verenigingen – van belangen- tot hobbyclubs – kunnen niet zonder. Maar ook bijvoorbeeld in de zorg zijn, door vergrijzing en een terugtrekkende overheid, steeds meer vrijwillige handen nodig. Wilt u vrijwilligerswerk doen, maar u weet nog niet zo goed wat bij u past? Op de site www.vrijwilligerswerk.nl staat een leuke test!

 

Vrijwilligerswerk en de fiscus

Gemaakte onkosten mogen vergoed worden
Als u kosten maakt om vrijwilligerswerk te doen, mag de organisatie waarvoor u actief bent, deze kosten aan u vergoeden. Bewaar de bonnen! Let op: de organisatie mág u de onkosten vergoeden, maar is dat niet verplicht.

 

Vrijwilligersvergoeding

handen met papiergeldDe organisatie kan ook overwegen u een vergoeding te geven van maximaal 1700,- per jaar. Per maand mag het bedrag niet boven de 170,- uitkomen. U moet voor de fiscus aannemelijk kunnen maken dat u dit geld gebruikt om uw onkosten mee te dekken.

Ontvangt u meer dan 1700 ,- per jaar of meer dan 170 ,- per maand en kunt u dit bedrag niet verantwoorden? Dan bestaat het risico dat het volledige bedrag – dus niet alleen het bedrag dat boven de 1700-, uitkomt – belast gaat worden in box 1 voor de inkomstenbelasting.

Op de site vrijwilligerswerk.nl is goede, algemene informatie te vinden over vergoedingen en vrijwilligerswerk.

Het CNV kent eigen vergoedingsregelingen voor zijn vrijwilligers. Neem contact op als u hierover meer wilt weten.

Word ook CNV-vrijwilliger!

Het CNV is meer dan 100 jaar geleden opgericht door vrijwilligers. Betrokken mensen met een groot rechtvaardigheidsgevoel. En ook nu nog kan het CNV niet zonder zijn vele vrijwilligers. In dienstverlenende functies, bijvoorbeeld binnen CNV belastingservice of bij CNV Jubilarissen, of in een meer belangenbehartigende rol. Bijvoorbeeld  in een WMO-adviesraad in uw gemeente of in een lokale seniorenraad. Of u helpt mee de vereniging draaiende te houden door het organiseren van activiteiten. Er is altijd wel iets wat bij u past!

Kijk hier voor de actuele vacatures bij CNV Vakcentrale

Of neem een kijkje bij de mogelijkheden van CNV Vakmensen of CNV Connectief (sector overheid/zorg).

Meer dan werk!

Johan Oude Voshaar is vrijwilliger voor het CNV. Als CNV Vertrouwenspersoon ondersteunt hij leden die langdurig ziek zijn en met UWV en keuringsartsen te maken krijgen.

Het CNV-lid staat altijd voorop, want dat is de zwakste partij. Ik kan leden wegwijs maken en vertellen waar ze mee te maken krijgen. Ik probeer mensen zelfverzekerder te maken. Opkomen voor de zwaksten, daarmee ben ik behept.”

vertrouwenspersoon achter raam verkleind

Ook interessant voor u