Pensioen

Recente CNV-acties
Tweede Kamer bankjes
Het CNV is vertegenwoordigd in vele pensioenfondsbesturen. Daarnaast denkt het CNV ook na over de toekomst van het pensioenstelsel. Want ook uw kinderen en kleinkinderen willen kunnen vertrouwen op een financieel onbezorgde oude dag.

De drie vakcentrales CNV, FNV en VCP stuurden in januari 2016 een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de brief werden zorgen geuit over de rekenrente en de overbruggingsregeling AOW, waardoor mensen in de problemen komen. Lees meer.

In juni werd opnieuw een  brief gestuurd, nu ter voorbereiding op het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer.

⇒Kijk ook eens op onze nieuwspagina

 

Wijzigingen met ingang van 2015
Met ingang van 2015 is er een aantal zaken veranderd rondom uw pensioen. Op de site van het CNV een overzicht.

⇒Kijk ook eens op de pagina over koopkracht en belastingen.

 

CNV-speerpunten
Het CNV wil dat uw pensioen, wanneer dat mogelijk is, meestijgt met de gestegen prijzen. Dit heet indexeren. Door de slechte economie van de afgelopen jaren en de lage rente hebben veel fondsen hiervoor nu te weinig geld in kas. Er is veel financiële deskundigheid nodig om de spaarpotten van de fondsen te laten groeien. Alleen dan kan uw pensioen weer geïndexeerd worden. Een andere prioriteit voor het CNV is beleggen op een mens- en milieuvriendelijke manier.

 

Invloed in pensioenfondsbesturen
De meeste pensioenfondsbesturen bestaan uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, waaronder het CNV en staan onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.
De deskundigheid van de pensioenfondsbestuurders staat natuurlijk voorop. De Nederlandsche Bank toetst de CNV-pensioenfondsbestuurders op geschiktheid en zij worden voortdurend bijgeschoold.

 

CNV streeft naar gevarieerd pensioenfondsbestuurDiversiteit
Het CNV vindt ook de samenstelling van het bestuur belangrijk. Het CNV heeft daarom, samen met de andere vakorganisaties, een overeenkomst ondertekend. Het CNV wil hiermee bereiken dat de samenstelling van de pensioenfondsbesturen gevarieerder wordt. Voor een evenwichtig beleid is het namelijk goed als bestuurders onderling verschillen wat betreft leeftijd, etniciteit en sekse.

 

Toezicht en verantwoording
CNV-leden houden toezicht op de pensioenfondsbesturen via de verantwoordingsorganen. Een verantwoordingsorgaan bestaat uit deelnemers van het pensioenfonds. Deze deelnemers zijn mensen die nog werken én gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan adviseert het pensioenfondsbestuur gevraagd en ongevraagd. Een pensioenfondsbestuur organiseert zelf de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. Via uw eigen vakbond ontvangt u hier dan informatie over.

 

Toekomst pensioenstelstel
oudere vrouw plus jongere met huisje in hand verkleind2
Nederland wordt internationaal geroemd om zijn pensioenstelsel. Dat willen we natuurlijk graag zou houden. Ook voor de generaties na u. Het CNV denkt na over de inrichting van een pensioenstelsel dat ook in de toekomst voldoende zekerheid biedt voor alle pensioengerechtigden. Dat doet het CNV samen met andere maatschappelijke organisaties binnen de Sociaal Economische Raad (SER). Uitgangspunten voor het CNV:

* Het behoud van een collectieve pensioenvoorziening
* Solidariteit
* Verplichtstelling
* Opbouw van een toereikend pensioen voor alle werkenden: mensen in loondienst én zelfstandig ondernemers (zzp-ers)
* Pensioen is niet bedoeld om wonen en zorg mee te financieren
* Pensioen is een arbeidsvoorwaarde

Column Maurice Limmen, voorzitter CNV

MauriceHet blijft een schrijnend probleem onder onze oudere leden die vlak voor hun pensioen staan: inkomen verliezen door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. En het blijft te gek voor woorden. Als een overheid de AOW-leeftijd verhoogt, hoort iedereen hierover op zijn minst ruim op tijd te worden geïnformeerd, zodat het je niet onverwacht in je portemonnee raakt. Hier heeft het kabinet ouderen toch echt in de kou laten staan. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de spelregels tijdens het spel gewijzigd; de AOW-leeftijd is versneld omhoog gegaan zonder dat mensen zich daar fatsoenlijk op konden voorbereiden.

Niet vreemd dus, dat het CNV veel gebeld is door leden die hard geraakt zijn door deze versnelde verhoging. Het gaat dan vooral om onze leden die gebruik maken van een regeling om vervroegd uit te treden. Zij hadden een regeling die aansloot bij de oude AOW-leeftijd. Maar omdat die leeftijd versneld verhoogd is, krijgen ze te maken met een periode zonder AOW-uitkering.

Fatsoenlijke oplossing
Wij hebben ons afgelopen jaar sterk gemaakt voor een fatsoenlijke oplossing om dit AOW-gat te dichten. Maar de staatssecretaris komt slechts met een minimale regeling.

AOW-gat vraagt om fatsoenlijke regeling

Ouderen met een middeninkomen en met wat spaargeld zijn opnieuw de klos, voor hen is helemaal niets geregeld. Alleen ouderen met een laag inkomen en weinig spaargeld komen voor deze regeling in aanmerking.

En tot onze grote schrik maakt de regeling onderscheid tussen alleenstaanden en mensen met een jongere echtgenoot. Een alleenstaande ontvangt een volledige uitkering op minimumniveau, ongeveer 1150 euro per maand, maar iemand met een jongere echtgenoot zonder eigen inkomen ontvangt dit jaar maximaal iets minder dan 750 euro per maand aan overbruggingsuitkering. Neem als voorbeeld een man van 65 jaar met een vrouw van 60. Dit echtpaar kan niet rondkomen van 750 euro per maand uit de overbruggingsregeling. Toch trekt de staatssecretaris de uitkering van iemand met een jongere partner niet gelijk aan die van een alleenstaande. Integendeel: ze wil dat de jongere echtgenoot met betaalde arbeid ‘het gezinsinkomen aanvult’ of een beroep doet op de bijstand.

triest
Vaak gaat het daarbij echter om een partner die allang niet meer werkt. Want zo makkelijk is het tegenwoordig niet om aan de slag te komen als oudere. En zo zien wij trieste situaties waarin onze leden vlak voor hun pensioen naar de gemeente moeten om bijstand aan te vragen. Zo kan het natuurlijk niet. Wij blijven deze volstrekt uit de hand gelopen bezuinigingsmaatregel dan ook aan de kaak stellen.

Maurice Limmen, CNV Voorzitter

reageren? mail naar senioren@cnv.nl

Ook interessant voor u