23 augustus 2018

De Consumentenbond publiceert onderzoek naar de kwaliteit van thuiszorgorganisaties

Alarmerende resultaten

De Consumentenbond heeft rapportages die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op haar website publiceerde bekeken. In totaal hebben zij inspectierapporten van 50 thuiszorgorganisaties bestudeerd. Slechts 2 van de 50 thuiszorgorganisaties voldoen bij het eerste inspectiebezoek aan de eisen voor goede en veilige zorg. Er zijn zelfs 7 organisaties die bij het eerste inspectiebezoek aan geen enkele eis voldoen.

Wat gaat er mis in de thuiszorg?

Uit de rapporten blijkt dat de 50 bezochte thuiszorgorganisaties veel zaken niet op orde hadden. Voorbeelden zijn:

  • Medewerkers die zonder juiste opleiding verpleegkundige handelingen uitvoeren, zoals het toedienen van insuline en sondevoeding.
  • Onvoldoende personeel om alle verpleging en verzorging voor alle cliënten in de organisatie te dekken.
  • Het ontbreken van een werkwijze voor het melden van incidenten.
  • Geen VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) van het personeel.
  • Geen toestemming  van cliënten voor vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals deuren op slot doen, cameratoezicht houden of het gebruikmaken van vastbindende verpleegdekens.

U vindt meer informatie over het onderzoek via deze link.

Ook interessant voor u