15 juni 2018

Vakbonden niet uitgenodigd bij ronde tafel over pensioenen

Strenge Nederlandse rekenregels voor pensioenen verhinderen al 10 jaar dat uitkeringen en aanspraken meegroeien met de stijging van prijzen en lonen. De vakbonden CNV, FNV en VCP vragen daarom al een hele tijd om een kritische evaluatie door de Tweede Kamer. Nu er eindelijk een beperkte evaluatie ligt, zijn de bonden niet uitgenodigd om mee te praten tijdens een rondetafelgesprek.

Willem Jelle Berg, bestuurder CNV: ‘Veel gepensioneerden, maar ook actieve werkenden hebben de laatste jaren hun pensioen niet zien stijgen, terwijl de prijzen wel gestegen zijn. Er is begrip in crisistijden, maar nu de economie weer aantrekt, wringt dit toetsingskader. Goed dat de Kamer een evaluatie bespreekt. Vreemd om het geluid van werknemer en gepensioneerden niet willen horen.’

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV: ‘Ik vind het een schoffering van de vakbeweging, de vertegenwoordigers van de werkenden en gepensioneerden in de fondsen. Wij hebben zelf voorgesteld dat de Kamer de rekenregels grondig zou bespreken. Omdat wij in de praktijk merken dat de besluiten van de Kamer van de afgelopen drie jaar slecht uitpakken voor gepensioneerden en werkenden. En omdat wij goede voorstellen hebben voor een oplossing waar de mensen iets aan hebben.’

Nic van Holstein, voorzitter VCP: ‘Het is ongehoord dat de vertegenwoordigers van de pensioendeelnemers niet welkom zijn. Wij roepen de politiek op tussentijdse maatregelen te nemen die leiden tot een betere pensioenopbouw en het indexatieperspectief verbeteren. Vanuit het belang van alle pensioendeelnemers maakt de VCP zich sterk voor betere regels.’

Voorstellen voor oplossingen
In een brief aan de Tweede Kamer stellen de bonden een aantal maatregelen voor die het weer mogelijk moeten maken om de pensioenen te indexeren, zodat ze meegroeien met gestegen prijzen. Ook doen de bonden voorstellen waardoor kortingen op pensioenen en aanspraken de komende jaren niet nodig zijn.

Ook interessant voor u