28 maart 2017

Column Maurice Limmen, voorzitter CNV

Verkiezingen lezen

De uitslag van de verkiezingen heeft de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer behoorlijk doen schuiven. Groot verlies voor de twee partijen die het land ruim vier jaar lang door roerige economische tijden hebben geleid. En winst voor bijna alle andere partijen, met daarbij een aantal partijen die een duidelijk thema hanteren.

boodschap van de kiezer

De grote vraag na zo’n uitslag is: wat is de boodschap van de kiezer? Kijk je naar de thema’s waarop gewonnen is, dan is ook duidelijk dat ook senioren een stem hebben in de Tweede Kamer. Niet alleen bij 50+, maar ook bij andere partijen maakt men zich druk over de snelle verhoging van de AOW-leeftijd, de baankansen voor senioren en de pensioenen. Tegelijkertijd zijn er andere thema’s die om aandacht vechten. Denk aan de toenemende zorg over de doorgeslagen flexibilisering en de onzekerheid op de arbeidsmarkt, denk aan de roep om duurzaamheid, denk aan de zorgen om immigratie, de zorg, het onderwijs, defensie. Op bijna al deze thema’s kun je zeggen dat de kiezer hier gesproken heeft. Bij de informateur ligt de taak om aan ‘de boodschap van de kiezer’ zo goed mogelijk in een nieuw kabinet te vertalen. Wij zullen daarin komende weken de zorgen die bij onze senioren leven zo helder mogelijk over het voetlicht brengen in politiek Den Haag.

Maurice Limmen, voorzitter CNV

Ook interessant voor u