Collectieve belangenbehartiging

  • rij poppetjesCNV-bestuurders in pensioenfondsbesturen oefenen direct invloed uit op het te voeren beleid door uw pensioenfonds.
  • In politiek Den Haag: door lobbywerk in de Tweede Kamer, bij ministeries en o.a. in de Sociaal Economische Raad.
  • Gepensioneerden hebben een eigen plek binnen de vereniging via de Senioren Adviesraad (SAR). De adviesraad geeft gevraagd- en ongevraagd advies aan het algemeen bestuur van het CNV over onderwerpen die senioren direct raken.
  • Via de seniorenraad van uw eigen bond oefent u invloed uit op het bondsbeleid van uw bond.

Kijk op een van onze themapagina’s voor meer informatie

Nog geen lid? Meld u nu aan!

Individuele voordelen

Ook interessant voor u