03 juli 2019

Zorgen over thuiswonende ouderen

Zorg, ondersteuning en woningaanbod sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Om de zorg voor ouderen thuis ook in de toekomst op peil te houden, moet er nog het een en ander veranderen.

Dit schrijft de website Sociale Vraagstukken.nl nav het onderzoek ‘Zorgen voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. Kijk voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek svp hier

Ook interessant voor u